Com faig el canvi?

El canvi a una dieta crua és un pas molt important. I com es pot fer? Hi ha dues maneres: la ràpida i la lenta. Per poder escollir la més adient per al vostre gos és important tenir en compte el temps que fa que s’alimenta exclusivament de pinso. Com més anys faci, més lentament s’ha de fer el canvi a la dieta BARF.

Els cadells i gossos joves normalment fan el canvi a dieta crua més fàcilment. En canvi, un gos de 9 anys que sempre ha menjat pinso podria tenir diarrees si el canvi de dieta es fa bruscament. Aquestes diarrees no serien greus i es resolen tornant a l’alimentació habitual. Si es dona el cas vol dir que haurem de fer el canvi més a poc a poc.

 

CANVI RÀPID

En el cas de cadells i gossos joves que no tinguin problemes de salut ni pateixin vòmits o diarrees de forma regular o intermitent, podem fer un canvi ràpid; dejú de 24 hores. I, l'endemà, comencem a oferir la nova dieta.

 

CANVI LENT

Diem adéu al pinso i passem a la dieta tova durant 7-10 dies, com ara un arròs amb pollastre. Un cop transcorreguts aquest temps fem un canvi progressiu a dieta crua: retirem un 10& de la dieta tova i posem un 10% de la dieta crua cada 7 dies.